DDE


Duygulanım Düzenleme Eğitimi

İçerik

DDE, olumsuz duyguları düzenlemek için çok etkili olduğu gösterilen yedi beceriyi içermektedir. Önce bu yedi temel beceriyi adım adım elde edin. Yeterli düzeyde pratikten sonra becerileri bir araya getirmek için beceriler “DDE Sıralaması” adı verilen bir zincirleme ile birleştirilir. DDE Sıralaması stres ve zorlu duygularla olumlu bir şekilde baş etmek için her zaman kullanılabilir. DDE Sıralamasını başarıyla uygulamak için sürekli ve yoğun pratik gerekir.