DDE


Duygulanım Düzenleme Eğitimi

Anasayfa

Hoş geldiniz;

Duygulanım Düzenleme Eğitimi (DDE) psikolojik sıkıntılar çeken kişiler, psikolojik bozukluklar için risk altındaki bireyler veya yalnızca günlük yaşamdaki zorlu duygularla baş etmeyi öğrenmek isteyen kişiler için duygu düzenleme becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Araştırma temelli bu eğitim programı, etkili duygu düzenlemesi için kritik yedi beceriyi öğretmektedir.